Fandom

DigimonWiki

DigiFuse Charts/Gorillamon

< DigiFuse Charts

7,769pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

This is a chart of all DigiFuses in which the Digimon Gorillamon takes part in the Digimon franchise.

Base Additional Digimon Result
Gorillamon b Tuwarmon bAxemon bGrizzlymon bBullmon bDobermon bOryxmon bSethmon b6-47 Analyzer-01 JP 6-47 Analyzer-07 JP
Gorillamon (Multiple) Tuwarmon, Axemon, Grizzlymon (Multiple), Bullmon (Multiple), Dobermon (Multiple), Oryxmon (Multiple), Sethmon, Digital Underworld Ruthless Tuwarmon Beast Mode[1]

Notes and references

Also on Fandom

Random Wiki