Wikia

DigimonWiki

DigiFuse Charts/Megadramon

< DigiFuse Charts

7,629pages on
this wiki
Talk0

This is a chart of all DigiXroses in which the Digimon Megadramon takes part in the Digimon franchise.

Base Additional Digimon Result
Megadramon b MetalTyrannomon bAndromon bMetalMamemon b Machinedramon b
Megadramon MetalTyrannomon, Andromon, MetalMamemon Machinedramon[1]

Notes and References

Around Wikia's network

Random Wiki