Wikia

DigimonWiki

DigiFuse Charts/MetalMamemon

< DigiFuse Charts

7,631pages on
this wiki
Talk0

This is a chart of all DigiXroses in which the Digimon MetalMamemon takes part in the Digimon franchise.

Base Additional Digimon Result
MetalMamemon b MetalTyrannomon bMegadramon bAndromon b Machinedramon b
MetalMamemon MetalTyrannomon, Megadramon, Andromon Machinedramon[1]

Notes and References

Around Wikia's network

Random Wiki