Fandom

DigimonWiki

DigiFuse Charts/Plesiomon

< DigiFuse Charts

7,759pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

This is a chart of all DigiFuses in which the Digimon Plesiomon takes part in the Digimon franchise.

Base Additional Digimon Result
Plesiomon b Submarimon b 6-73 Analyzer-05 JP
Plesiomon Submarimon XrosUpSabmarimon[1]

Notes and references

Also on Fandom

Random Wiki