Fandom

DigimonWiki

HagemaruBotakLicin

aka Hagemaru

619 Edits since joining this wiki
June 14, 2013
  • I live in Tokyo
  • I was born on January 21
  • My occupation is Watashi ga wakakatta!!
  • I am Dansei

Also on Fandom

Random Wiki